CSE®- Giám đốc bán hàng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Chương trình Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp CSE® rất lý tưởng cho các chuyên gia đang làm việc ở vị trí quản lý bán hàng, quản lý bán hàng khu vực, Phó Chủ tịch (VP) bán hàng, Giám đốc khối kinh doanh (CSO) hay bất kỳ cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp nào hiện đang chịu trách nhiệm quản lý bán hàng và có các nhân viên báo cáo trực tiếp. Các chuyên gia đào tạo nghiệp vụ bán hàng và các chuyên gia tư vấn nghiệp vụ bán hàng cũng có thể tham gia chương trình. Chứng chỉ CSE® là một bằng cấp chuyên môn uy tín có thể được dùng để in trên danh thiếp và các tài liệu văn phòng khác (Ví dụ: John H. Roberts, CSE®). Chứng chỉ này là một giấy thông hành rất đắc lực, giúp các chuyên gia bán hàng mở ra mọi cánh cửa và các cơ hội thiết lập quan hệ với khách hàng trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng và quá trình bán hàng Việc sử dụng hiệu quả chức danh này trên danh thiếp, thư điện tử, các tài liệu văn phòng các trang web là một cách tuyệt vời để bạn chứng minh với công ty, khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng và các đồng nghiệp rằng bạn là một chuyên gia thật sự và các hoạt động kinh doanh của bạn được điều chỉnh bởi các quy chuẩn đạo đức được công nhận trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.

SMEI đã soạn thảo một bộ tài liệu riêng cho chương trình CSE®. Ngoài ra, SMEI cũng đã xây dựng một trang web đào tạo trực tuyến để hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ. Ngay sau khi nộp đơn dự tuyển và nộp lệ phí cấp chứng chỉ, bạn sẽ được cấp một tên người dùng (user) duy nhất và mật khẩu để truy cập vào Trung tâm Đào tạo Trực tuyến và sách giáo khoa sẽ được gửi đến cho bạn. Chương trình cấp chứng chỉ CSE ® của SMEI được thiết kế để đảm bảo rằng những người hoàn tất chương trình đã chứng minh thành công kiến thức và sự hiểu biết về các năng lực cốt lõi được nêu ra dưới đây. Các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị đã được mời tham mưu cho việc đưa ra những năng lực này với sự hỗ trợ của Đại học Syracuse. Các năng lực này đã được Hội đồng các nhà quản lý, các chuyên gia bán hàng và tiếp thị phê chuẩn thông qua. Bộ năng lực này được phân lại thành các nhóm kiến thức, bao gồm quản lý bán hàng, quản lý tiếp thị, và đạo đức kinh doanh.

Khóa học này trang bị cho bạn những kiến thức về các thách thức thú vị liên quan đến lãnh đạo bộ phận bán hàng trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh khốc liệt. Bạn sẽ tìm hiểu những nền tảng lý thuyết cơ bản nhằm giúp bạn ứng phó với sự thay đổi của nền kinh tế. Kiến thức trong khoá học luôn cập nhật, phát triển và ứng dụng thực tế để bạn có thể lãnh đạo đội ngũ bán hàng đạt hiệu quả.

Kết quả của khóa học

 • Xác định thứ bậc, chiến lược và hiểu được chiến lược bán hàng và tiếp thị ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như thế nào?
 • Mô tả quy trình bán hàng, các nhiệm vụ và công việc của các nhà quản lý bán hàng
 • Giải thích các chức năng của bộ phận bán hàng và nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Xác định các kênh phân phối khác nhau thực hiện chức năng bán hàng
 • Giải thích việc quản lý bán hàng hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trong môi trường phân phối đa kênh
 • Nhận diện những đóng góp của các cách tiếp cận tinh thần lãnh đạo đương đại
 • Xác định những vấn đề mà các nhà lãnh đạo bán hàng ngày nay phải đối mặt
 • Xác định các tình huống đạo đức phổ biến mà các nhà quản lý bán hàng, chuyên viên bán hàng phải đối mặt và đề xuất các hành động tích hợp
 • Hiểu được cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ người bán, người mua
 • Biết sử dụng công nghệ thông tin
 • Thiết lập và tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả
 • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
 • Xác định các yếu tố quyết định đến việc sử dụng loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả nhằm phát triển lực lượng bán hàng
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và làm việc thành công với các nhóm
 • Học các thiết lập mục tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng
 • Làm thế nào để khuyến khích và khen thưởng nhân viên bán hàng
 • Biết sử dụng thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng hiệu quả
 • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng
 • Hiểu được vai trò của văn hóa và tác động của nó đến việc xây dựng lực lượng bán hàng đa dạng là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Lập kế hoạch chiến lược.

 • Học phần 2: Lãnh đạo bán hàng

 • Học phần 3: Phân tích khách hàng và thị trường

 • Học phần 4: Thiết kế và phát triển lực lượng bán hàng

 • Học phần 5: Quản lý quy trình bán hàng

 • Học phần 6: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

Hiển thị thêm

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Xác định thứ bậc, chiến lược và hiểu được chiến lược bán hàng và tiếp thị ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như thế nào?
 • Mô tả quy trình bán hàng, các nhiệm vụ và công việc của các nhà quản lý bán hàng
 • Giải thích các chức năng của bộ phận bán hàng và nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Xác định các kênh phân phối khác nhau thực hiện chức năng bán hàng
 • Giải thích việc quản lý bán hàng hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trong môi trường phân phối đa kênh
 • Nhận diện những đóng góp của các cách tiếp cận tinh thần lãnh đạo đương đại
 • Xác định những vấn đề mà các nhà lãnh đạo bán hàng ngày nay phải đối mặt
 • Xác định các tình huống đạo đức phổ biến mà các nhà quản lý bán hàng, chuyên viên bán hàng phải đối mặt và đề xuất các hành động tích hợp
 • Hiểu được cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ người bán, người mua
 • Biết sử dụng công nghệ thông tin
 • Thiết lập và tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả
 • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
 • Xác định các yếu tố quyết định đến việc sử dụng loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả nhằm phát triển lực lượng bán hàng
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và làm việc thành công với các nhóm
 • Học các thiết lập mục tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng
 • Làm thế nào để khuyến khích và khen thưởng nhân viên bán hàng
 • Biết sử dụng thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng hiệu quả
 • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng
 • Hiểu được vai trò của văn hóa và tác động của nó đến việc xây dựng lực lượng bán hàng đa dạng là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá