SMEI Việt Nam

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

Năm 2018, SMEI Việt Nam đã cập nhật thêm nhiều Chương trình mới đa dạng và phong phú hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo từ phía các doanh nghiệp. Đây là những chương trình được thiết kế theo chuẩn Quốc tế, đi đôi với xu hướng Sales & Marketing toàn cầu. Hơn nữa, SMEI Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát để nắm bắt các yêu cầu cụ thể của mỗi học viên đến từ Doanh nghiệp.  Khi triển khai chương trình đào tạo, SMEI Việt Nam luôn có các ví dụ thực tế liên quan đến lĩnh vực mà phía Doanh nghiệp cần đào tạo.

MỌI THÔNG TIN VỀ NHU CẦU CŨNG NHƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, XIN QUÝ DOANH NGHIỆP VUI LÒNG ĐIỀN THEO MẪU FORM YÊU CẦU DƯỚI ĐÂY.
 

KHÁCH HÀNG CỦA SMEI VIỆT NAM